Informacije za ugovaratelja Wiener osiguranja

Ugovaranjem osiguranja preko internetske stranice www.osiguraj.me smatra se da ste kao korisnik u potpunosti upoznati i suglasni sa dolje prikazanim informacijama za ugovaratelja.