Opći uvjeti korištenja

Korištenjem internetske stranice www.osiguraj.me smatra se da ste kao korisnik u potpunosti upoznati i suglasni s navedenim Uvjetima korištenja.

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

Korištenjem internetske stranice www.osiguraj.me smatra se da ste kao korisnik u potpunosti upoznati i suglasni s ovim Općim uvjetima korištenja, Općim informacijama za ugovaratelja i Politikom privatnosti. Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo Vas da se ne koristite ovom internetskom stranicom. Svakim daljnjim korištenjem ovih Internetskih stranica, korisnici potvrđuju da su upoznati s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima, da su ih razumjeli te da na njih izričito pristaju.

Podaci o trgovačkom društvu

Siguran klik d.o.o. (dalje u tekstu i kao Osiguraj.me) Vlaška 63, 10 000 Zagreb
Telefon: 01 8000 816
OIB: 44798387732
MBS: 081038068
Telefon: +385 1 8000 816 E-mail: info@osiguraj.me

Član uprave:
Anamarija Šandor Perović

Temeljni kapital:
14.000 eura

Trgovačko društvo Siguran klik d.o.o. upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

Sigurnost i zaštita osobnih podataka

Prihvaćanjem Općih uvjeta korištenja korisnik izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban, ovlašteni korisnik kreditne kartice te da ne postoje nikakve poznate mu zapreke kupnji putem web stranice www.osiguraj.me.
Osoba koja pristupa web stranici i traži ponudu za osiguranje mora biti starija od 18 godina.
Siguran klik d.o.o. koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i čuvanje osobnih podataka sukladno odredbama GDPR-a. Za više informacija pročitajte našu Politiku privatnosti i Politiku o kolačićima.

Predmet poslovanja i opće obavijesti

Trgovačko društvo Siguran klik d.o.o. registrirana je za zastupanje u osiguranju i putem web stranice www.osiguraj.me nudi usluge zastupanja u osiguranju. U okviru svoje djelatnosti trgovačko društvo Siguran klik d.o.o. predlaže, priprema i sklapa ugovore o osiguranju u ime i za račun društva za osiguranje čije ovlaštenje ima. Trgovačko društvo Siguran klik d.o.o. nema pravo naplate naknade ili provizije od korisnika. Trgovačko društvo Siguran klik d.o.o. na stranici www.osiguraj.me pruža internetske usluge online ugovaranja usluge osiguranja. Korisnici mogu provjeriti cijenu osiguranja i online ugovoriti osiguranje.
Posrednik u osiguranju trgovačko društvo Siguran klik d.o.o. ima sklopljene ugovore sa sljedećim društvima za osiguranje:

  • GENERALI osiguranje d.d., Slavonska avenija 1 B, 10000 Zagreb
  • WIENER osiguranje Vienna Insurance Group d.d., Slovenska ulica 24, 10000 Zagreb
  • UNIQA osiguranje d.d., Planinska 13 A, 10000 Zagreb
  • GROUPAMA osiguranje d.d., Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb
  • ALLIANZ Hrvatska d.d., Ulica Vjekoslava Heinzela 70, 10000 Zagreb
  • TRIGLAV OSIGURANJE d. d., Ulica Antuna Heinza 4, 10000 Zagreb
  • GRAWE Hrvatska d.d., Ulica grada Vukovara 5, 10000 Zagreb
  • SAVA osiguranje d.d. – Podružnica Hrvatska, R. Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb
  • CROATIA osiguranje d.d., Ulica Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb

Putem posrednika u osiguranju osiguratelj klijentima daje mogućnost sklapanja ugovora o osiguranju putem internetske prodaje osiguranja. Za svaki pojedini osobno odabrani proizvod potrošač će primiti informativni izračun sa ukupnom cijenom proizvoda uključujući sve poreze, pristojbe, naknade i ostale troškove. Ugovor o osiguranju sklapa se na temelju ponude. Ponuda je sastavni dio ugovora o osiguranju. Pisana ponuda za sklapanje ugovora o osiguranju učinjena osiguratelju (odnosno njegovom posredniku) veže ponuditelja za vrijeme od 8 (osam) dana otkad je posrednik u osiguranju zaprimio ponudu, a ako je potreban liječnički pregled, onda za vrijeme od 30 (trideset) dana. Ako osiguratelj (ili posrednik u osiguranju) u navedenim rokovima ne odbije ponudu koja ne odstupa od njegovih uvjeta za predloženo osiguranje, smatrat će se da je osiguratelj prihvatio ponudu i da je ugovor sklopljen. U tom slučaju ugovor se smatra sklopljenim kad je ponuda prispjela osiguratelju (odnosno posredniku u osiguranju). Ugovor o osiguranju smatra se sklopljenim prihvatom ponude. Ugovorni odnos iz osiguranja može nastati i samim plaćanjem premije. Kako bi polica bila valjana, uplata mora biti izvršena prije označenog datuma početka važenja police. Ugovor o životnom osiguranju smatra se sklopljenim potpisom police. Ugovaratelj osiguranja može odustati od ugovora o životnom osiguranju najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti osiguratelja o sklapanju ugovora, pri čemu ugovaratelj osiguranja ne snosi obveze koje proizlaze iz tog ugovora.

Putem Osiguraj.me internetske prodaje osiguranja klijenti mogu sklopiti ugovore o osiguranju,tj. mogu ugovoriti:
• Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti;
• Osiguranje novčane naknade za ozljede vozaču odgovornom za prometnu nezgodu;
• Osiguranje pokrića troškova u slučaju kvara vozila na cesti;
• Osiguranje vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja (nezgode).

Zaposlenik Sigurnog klika d.o.o. NE daje savjete o proizvodima osiguranja koje distribuira za Osiguratelja.

Zaposlenik Sigurnog klika d.o.o. za obavljanje poslova distribucije osiguranja ostvaruje plaću temeljem ugovora o radu te ne prima nikakve dodatne naknade od ugovaratelja osiguranja.

Zaposlenik Sigurnog klika d.o.o. potpisao je izjavu o povjerljivosti osobnih podataka.

Kupnja

Nakon unosa podataka potrebnih za izračun cijene osiguranja korisnik dobiva ponudu putem mobilne aplikacije Whatsapp, SMS-a i/ili e-mail-a za odabranu uslugu nakon čega ovlašteni zastupnik vodi proces ugovaranja police osiguranja. Svi proizvodi osiguratelja ugovaraju se prema općim i posebnim uvjetima koje je odredio osiguratelj, a koji se korisniku dostavljaju i čine sastavni dio police osiguranja.
Odabrana polica osiguranja može biti plaćena kreditnom karticom korištenjem T-com PayWay sustava za online autorizaciju kreditnih kartica ili općom uplatnicom. Sve prema uvjetima koji su definirani ovim Općim uvjetima korištenja i općim i posebnim uvjetima koje definira pojedini osiguratelj. Plaćanje police radi se putem ovlaštenog zastupnika izravno na račun odabranog
osiguratelja. Prilikom plaćanja kreditnom ili debitnom karticom korisnik će biti obaviješten tko će teretiti kreditnu ili debitnu karticu za ugovoreni iznos. Ukoliko korisnik odabere opciju plaćanja putem opće uplatnice, Osiguraj.me će poslati korisniku podatke potrebne za uplatu. Uplata se može izvršiti putem internet bankarstva te u poslovnicama FINA-e, pošte ili bilo koje poslovne banke. Korisnik mora trgovačko društvo Siguran klik d.o.o. obavijestiti o uplati i dostaviti potvrdu o izvršenom prijenosu sredstava ili pričekati da ovlašteni zastupnik zaprimi potvrdu osiguratelja o provedenom plaćanju. Ukoliko korisnik nije zadovoljan uslugom ili na istu ima primjedbu može kontaktirati trgovačko društvo Siguran klik d.o.o. na e-mail: reklamacije@osiguraj.me. Trgovačko društvo Siguran klik d.o.o. će reklamaciju obraditi te po potrebi proslijediti osiguravajućem društvu o čemu će obavijestiti korisnika.
Podržavamo slijedeće kreditne kartice i aplikacije za plaćanje: maestro,visa,mastercard,diners,kekspay,aircash.

Nakon što se izvrši plaćanje, korisnik će primiti e-mail s potvrdom o provedenoj transakciji te o uspješno ugovorenoj polici osiguranja sa svim potrebnim podacima i uvjetima osiguranja. U slučaju plaćanja općom uplatnicom, ova potvrda bit će dostavljena u najkraćem mogućem roku, u pravilu sljedeći radni dan. Original police osiguranja korisniku će dostaviti osiguravajuće društvo poštom na željenu adresu u najkraćem mogućem roku.
Registracijom korisničkog računa na internetskoj stranici www.osiguraj.me smatra se da je korisnik ove Uvjete korištenja u cijelosti pročitao, razumio i na njih izričito pristao. Osobama mlađim od osamnaest (18) godina zabranjena je kupovina putem internetske stranice www.osiguraj.me.

Pridržaj prava

Zabranjeno je bilo kakvo kopiranje, prijenos, distribucija, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih internetskih stranica bez pisanog odobrenja trgovačkog društva Siguran klik d.o.o.. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili kakvog drugog prava pa stoga može proizvesti neželjene učinke kao što su pokretanje više vrsta sudskih postupaka, a može dovesti do kaznenog progona. Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj sa internetske stranice www.osiguraj.me, u cijelosti ili djelomično. Također nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala.
Korisnik se slaže da u slučaju prethodno opisanih nezakonitih postupanja od strane trećih osoba, neće smatrati odgovornim trgovačko društvo Siguran klik d.o.o. i da će od trgovačkog društva Siguran klik d.o.o. otkloniti sve zahtjeve za naknadom štete i troškove. Isto se odnosi i na njegove podružnice, njihove odgovorne osobe, zaposlenike, agente. Pod tim se podrazumijevaju i to uključuje i troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati korištenjem ovih internetskih stranica od strane korisnika.
Siguran klik nije odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internetskim stranicama www.osiguraj.me Trgovačko društvo Siguran klik d.o.o. se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa internetske stranice www.osiguraj.me . U slučaju da korisnik pristupi internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti trgovačkog društva Siguran klik d.o.o..
Siguran klik d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s korisnikom u bilo kojem trenutku i zadržava pravo odmah ukinuti sve ili bilo koje zaporke, ili korisničke račune korisnika u slučaju ponašanja korisnika koje Osiguraj.me smatra neprihvatljivim. Također, Osiguraj.me može raskinuti poslovni odnos sa bilo kojim korisnikom u svakom slučaju nepoštivanja ovih Općih
uvjeta korštenja od strane korisnika. U slučaju ukidanja zaporki ili korisničkih računa nastavljaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika.

U slučaju da je neka od stavki ovih Općih uvjeta korištenja ništetna, takva ništetnost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Općih uvjeta koriištenja, te će preostale odredbe ovih Općih uvjeta korištenja ostati na snazi, a ništetna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji odgovara odredbi koja je ništetna. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih Općih uvjeta korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

Sjedište trgovačkog društva Siguran klik d.o.o. je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica mogu nastati pravni sporovi koje rješava nadležan sud u Zagrebu, i koji se rješavaju u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz ili koji je u vezi s ovim Općim uvjetima korištenja ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti je suda u Zagrebu, s čime je korisnik suglasan i daje svoj pristanak korištenjem ovih internetskih stranica.

Isključenje odgovornosti

Korisnik je suglasan da je korištenje internetskih stranica www.osiguraj.me isključivo na njegovu odgovornost. Osiguraj.me kao ni jedna treća osoba povezana s njim ne mogu ni na koji način jamčiti da korištenje ove internetske stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka, niti mogu jamčiti za posljedice korištenja ove internetske stranice ili točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica. Korisnik se slaže i potvrđuje da Osiguraj.me nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta nastalih kao rezultat navedenog u potpunosti na korisniku. Izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Osiguraj.me ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju i distribuciju ove intenetske stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Osiguraj.me ne odgovara za sadržaje niti za raspoloživost drugih stranica na koje upućuje poveznicama.

Korisnik je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki koje se pojavljuju i kreiraju pri korištenju usluga koje pruža Osiguraj.me . Također, korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, pod kojom se podrazumijeva sav softver i hardver koji se koristi, te za drugu opremu nužnu za pristup i korištenje stranice www.osiguraj.me te za sve troškove povezane s tim. Bilo kakva oštećenja opreme korisnika nastala kao posljedica korištenja predmetnih internetskih stranica nisu u odgovornosti trgovačkog društva Siguran Klik d.o.o..

Raskid ugovora

Uvjeti za prestanak i raskid ugovora utvrđeni su uvjetima ugovorenog osiguranja.

Osiguratelj ima pravo na odbijanje prihvata ponude, a time i izdavanja police, ukoliko se prilikom izrade ponude radi sklapanja ugovora o osiguranju da prijavljeni podaci ne odgovaraju stvarnim podacima.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, svaki potrošački ugovor o financijskim uslugama sklopljen sredstvom daljinske komunikacije klijent može, ne navodeći za to razloge, raskinuti
u roku od 14 dana, odnosno u roku od 30 dana ako je riječ o ugovoru o životnom osiguranju. Rok za raskid ugovora započinje teći od dana sklapanja ugovora, odnosno, u slučaju sklapanja ugovora o životnom osiguranju, od dana kada je potrošač obaviješten da je ugovor sklopljen. Osim ako se radi o ugovoru o osiguranju putnika i prtljage ili nekoj drugoj kratkoročnoj polici osiguranja koja se sklapa na rok kraći od mjesec dana. Ukoliko je ugovor o osiguranju sklopljen s rokom trajanja od mjesec dana ili dulje, ugovaratelj osiguranja ima pravo jednostrano raskinuti ugovor o osiguranju u roku od 14 (četrnaest) dana od dana sklapanja ugovora o osiguranju, bez navođenja razloga, pod uvjetom da osiguranje nije konzumirano i započelo (primjerice, autoobvezno osiguranje započinje prolaskom tehničkog pregleda vozila).

Osiguratelj će započeti s ispunjenjem svoje obveze tj. pokriće će nastati prije isteka roka za jednostrani raskid isključivo uz izričiti pristanak ugovaratelja osiguranja.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je na temelju tog ugovora primila od druge strane.

Korisnik ugovor raskida obaviješću u pisanom obliku ili na nekom drugom, osiguratelju dostupnom, trajnom mediju, poslanom prije isteka roka za raskid ugovora. Obavijest se šalje na adresu sjedišta osiguratelja poštom ili na adresu info@Osiguraj.me.

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Ako ste nezadovoljni i imate pritužbu, možete nam se obratiti u roku od 15 dana od dana zaprimanja ponude ili od dana saznanja za razlog pritužbe.

Podnositelj pritužbe može biti ugovaratelj osiguranja, osiguranik ili korisnik iz ugovora o osiguranju, a pritužbu nam možete dostaviti:

• Elektroničkom poštom na adresu: info@osiguraj.me
• U pisanom obliku na adresu: Siguran klik d.o.o., Vlaška 63, Zagreb

Bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti je suda u Zagrebu i rješava se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Platforma Europske komisije za rješavanje sporova putem interneta dostupna je na linku: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Stupanje na snagu i izmjene Općih uvjeta korištenja

Ovi Opći uvjeti korištenja stupaju na snagu danom objave na internetskoj stranici www.osiguraj.me, kao i svaka izmjena ili dopuna istih. Osiguraj.me zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti, izmijeniti ili dopuniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja internetske stranice. Predmetne izmjene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, pa savjetujemo korisnike da periodično ponovno detaljno pročitaju informacije sadržane u Uvjetima korištenja, a kako bi bili informirani o eventualnim promjenama. Također, trgovačko društvo Siguran klik d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje internet stranica. Isto tako, Osiguraj.me može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti
brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Izmjene i dopune neće postati dijelom sporazuma sve dok korisnik ne pristane na takve izmjene i/ili dopune. U tu svrhu dovoljno je da Osiguraj.me pošalje izmjene i/ili dopune Općih uvjeta korištenja na e-mail adresu postojećih korisnika. Korisnik ima pravo prigovora izmjenama i dopunama Općih uvjeta korištenja ako bi one bile za njega nepovoljnije, u roku od osam (8) dana od dana dostave istih, u suprotnom će se smatrati da je suglasan s izmjenama i/ili dopunama Općih uvjeta korištenja. Prigovor se podnosi pisanim putem u navedenom roku na e-mail info@osiguraj.me te je u istom potrebno obrazložiti iz kojih bi razloga izmjene i/ili dopune bile nepovoljnije za korisnika. O prigovoru će trgovačko društvo Siguran klik d.o.o. odlučiti u roku od 15 (petnaest) dana te obavijestiti korisnika o eventualnom pravu na raskid ugovora. Ako korisnik prigovori izmjenama i/ili dopunama Općih Uvjeta u slučaju kada one nisu nepovoljnije za njega, trgovačko društvo Siguran klik d.o.o. ima pravo korisniku naplatiti naknadu za prijevremeni raskid ugovora za preostali broj obračunskih razdoblja od raskida ugovora do kraja isteka ugovora, osim ako u tekstu ugovora nije definirano drugačije.

Za sve dodatne informacije upućujemo Vas na Opće informacije za ugovaratelja koje čine sastavni dio ovih Općih uvjeta korištenja.