Uvjeti korištenja

Korištenjem internetske stranice www.osiguraj.me smatra se da ste kao korisnik u potpunosti upoznati i suglasni s navedenim Uvjetima korištenja.

Korištenjem internetske stranice www.osiguraj.me smatra se da ste kao korisnik u potpunosti upoznati i suglasni s navedenim Uvjetima korištenja, Uvjetima prodaje i Izjavom o povjerljivosti podataka te dostavu informacija i budućih ponuda elektroničkim putem. Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo vas da se ne koristite ovom internetskom stranicom. Svakim daljnjim korištenjem ovih Internetskih stranica nakon upoznavanja s Uvjetima korištenja, smatra se da su korisnici suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internetskih stranica sukladno tim uvjetima.

Korisnik je suglasan da je korištenje internetskih stranica www.osiguraj.me isključivo na njegovu odgovornost. osiguraj.me kao ni jedna treća osoba povezana s njim ne mogu ni na koji način jamčiti da korištenje ove internetske stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka, niti mogu jamčiti za posljedice korištenja ove internetske stranice ili točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica. Korisnik se slaže i potvrđuje da osiguraj.me nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta nastalih kao rezultat navedenog u potpunosti na korisniku. Izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. osiguraj.me ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju i distribuciju ove intenetske stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica.

Siguran klik d.o.o. na stranici www.osiguraj.me pruža internetske usluge online ugovaranja usluge osiguranja. Korisnici mogu provjeriti cijenu osiguranja i online ugovoriti osiguranje.

Tvrtka Siguran klik d.o.o. registrirana je za zastupanje u osiguranju i putem web stranice www.osiguraj.me nudi usluge zastupanja u osiguranju. U okviru svoje djelatnosti Siguran klik d.o.o. predlaže, priprema i sklapa ugovore o osiguranju u ime i za račun društva za osiguranje čije ovlaštenje ima. Siguran klik nema pravo naplate naknade ili provizije od korisnika.

Zaposlenik Sigurnog klika d.o.o. NE daje savjete o proizvodima osiguranja koje distribuira za Osiguratelja.

Zaposlenik Sigurnog klika d.o.o. za obavljanje poslova distribucije osiguranja ostvaruje plaću temeljem ugovora o radu.

Zaposlenik Sigurnog klika d.o.o. ne prima nikakve dodatne naknade od ugovaratelja osiguranja

Nakon unosa podataka potrebnih za izračun cijene osiguranja korisnik dobiva ponudu za odabranu uslugu nakon čega ovlašteni zastupnik vodi process ugovaranja police osiguranja. Unosom podataka na osiguraj.me slažete se da iste koristimo kako bismo Vas kontaktirali u marketinške svrhe. Svi proizvodi osiguratelja ugovaraju se prema općim i posebnim uvjetima koje je odredio osiguratelj, a koji se korisniku dostavljaju i čine sastavni dio police osiguranja.

Odabrana polica osiguranja može biti plaćena kreditnom karticom korištenjem T-com PayWay sustava za online autorizaciju kreditnih kartica ili općom uplatnicom. Sve prema uvjetima koji su definirani ovim uvjetima korištenja i općim i posebnim uvjetima koje definira pojedini osiguratelj. Plaćanje polica radi se putem ovlaštenog zastupnika izravno na račun odabranog osiguratelja. Prilikom plaćanja kreditnom ili debitnom karticom korisnik će biti obaviješten tko će teretiti kreditnu ili debitnu karticu za ugovoreni iznos. Ukoliko korisnik odabere opciju plaćanje putem opće uplatnice osiguraj.me će poslati korisniku podatke potrebne za uplatu. Uplata se može izvršiti putem internet bankarstva te u poslovnicama FINA-e, pošte ili bilo koje poslovne banake. Korisnik mora Siguran klik d.o.o. obavijestiti o uplati i dostaviti potvrdu o izvršenom prijenosu sredstava ili pričekati da ovlašteni zastupnik zaprimi potvrdu osiguratelja o provedenom plaćanju. Ukoliko korisnik nije zadovoljan uslugom ili na istu ima primjedbu može kontaktirajte Siguran klik na mail reklamacije@osiguraj.me. Siguran klik će reklamaciju obraditi te po potrebi proslijediti osiguravajućem društvu o čemu će obavijestiti korisnika.

Podržavamo slijedeće kreditne kartice:

  • wspay
  • mastercard securecode
  • maestro
  • visa
  • diners

Nakon što se izvrši plaćanje korisnik će primiti e-mail s potvrdom o provedenoj transakciji te o uspješno ugovorenoj polici osiguranja sa svim potrebnim podacima i uvjetima osiguranja. U slučaju plaćanja općom uplatnicom, ova potvrda bit će dostavljena u najkraćem mogućem roku, u pravilu sljedeći radni dan. Original police osiguranja korisniku će dostaviti osiguravajuće društvo poštom na željenu adresu u najkraćem mogućem roku.

Korisnik je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki koje se pojavljuju i kreiraju pri korištenju usluga koje pruža osiguraj.me . Također, korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, pod kojom se podrazumijeva sav softver i hardver koji se koristi, te za drugu opremu nužnu za pristup i korištenje stranice www.osiguraj.me te za sve troškove povezane s tim. Bilo kakva oštećenja opreme korisnika nastala kao posljedica korištenja predmetnih internetskih stranica nisu u odgovornosti tvrke Siguran Klik. osiguraj.me zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja internetske stranice i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Predmetne izmjene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, pa savjetujemo korisnike da periodično ponovno detaljno pročitaju informacije sadržane u Uvjetima korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi bili informirani o eventualnim promjenama. Također, osiguraj.me zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje internet stranica. Isto tako, osiguraj.me može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. U slučaju da dođe do promijene Uvjeta korištenja i/ili Izjave o povjerljivosti podataka, a korisnik nastavi koristiti internetske stranice, smatra se da prihvaća Uvjete korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na internetskim stranicama www.osiguraj.me . Svako korištenje, osim upoznavanja s izmjenama uvjeta, predmetnih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promjene podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena. Zabranjeno je bilo kakva kopiranje, prijenos, distribucija, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih internetskih stranica bez pismenog odobrenja tvrkte Siguran klik. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili kakvog drugog prava pa stoga može proizvesti neželjene učinke kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a osobito može dovesti do kaznenog progona. Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj sa internetske stranice www.osiguraj.me, u cijelosti ili djelomično. Također nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala. Korisnik se slaže da neće smatrati odgovornim i da će obeštetiti Siguran klik svih zahtjeva za naknadom štete i troškova. Isto se odnosi i na njezine podružnice, njihove odgovorne osobe, zaposlenike, agente. Pod tim se podrazumijevaju i to uključuje i troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati korištenjem ovih internetskih stranica od strane korisnika. Siguran klik može raskinuti poslovni odnos s korisnikom u bilo kojem trenutku i zadržava pravo odmah ukinuti sve ili bilo koje zaporke, ili korisničke račune korisnika u slučaju ponašanja korisnika koje osiguraj.me smatra neprihvatljivim. Također, osiguraj.me može raskinuti poslovni odnos sa bilo kojim korisnikom u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta od strane korisnika. U slučaju ukidanja zaporki ili korisničkih računa nastavljaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika. Siguran klik nije odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internetskim stranicama www.osiguraj.me Siguran klik se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa internetske stranice www.osiguraj.me . U slučaju da korisnik pristupiti internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti tvrtke Siguran klik.

U slučaju da je neka od stavki ovih uvjeta korištenja ništava, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uvjeta, te će preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi, a ništavna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uvjeta korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

Sjedište tvrtke Siguran klik za zastupanje u osiguranju je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica mogu nastati pravni sporovi koje rješava nadležan sud u Zagrebu, i koji se rješavaju u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti je suda u Zagrebu, s čime je korisnik suglasan i daje svoj pristanak korištenjem ovih internetskih stranica. Osobama mlađim od 14. godina zabranjeno je korištenje internetske stranice www.osiguraj.me

Ako ste nezadovoljni i imate prizužbu, možete nam se obratiti u roku od 15 dana od dana zaprimanja ponude ili od dana saznanja za razlog pritužbe.

Podnositelj pritužbe može biti ugovaratelj osiguranja, osiguranik ili korisnik iz ugovora o osiguranju, a pritužbu nam možete dostaviti:

– Elektroničkom poštom na adresu: info@osiguraj.me – U pismenom obliku na adresu: Siguran klik d.o.o., Vlaška 63, Zagreb

Bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti je suda u Zagrebu i rješava se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Platforma Europske komisije za rješavanje sporova putem interneta dostupna je na linku: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Registracijom korisničkog računa na internetskoj stranici www.osiguraj.me smatra se da je korisnik ove Uvjete korištenja u cijelosti pročitao.

Daljnjim korištenjem osiguraj.me potvrđujete da ste pročitali i slažete se sa svim uvjetima i informacijama o osiguranju:

Opće informacije za ugovaratelja

GENERALI OSIGURANJE d.d. uvjeti i informacije o osiguranju

Informacije za ugovaratelja Uvjeti za obavezno auto osiguranje Tablica za određivanje postotka trajnog invaliditeta kod nezgode Dokument s informacijama o proizvodu “AS Direct Auto Osiguranje”

WIENER OSIGURANJE Vienna Insurance Group d.d. uvjeti i informacije o osiguranju

Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti Opce informacije ugovaratelju Dopunski uvjeti za osiguranje vozaca putnika i djelatnika u motornim i drugim vozilima Informacije o obradi podataka Informacije ugovaratelju za sklapanje ugovora na daljinu Klauzula – obavjestenost ugovaratelja Informacije ugovaratelju AO Opći uvjeti za osiguranje od posljedica nesretnog slućaja Uuvjeti za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti

UNIQA OSIGURANJE d.d. uvjeti i Informacije o osiguranju

Informacije ugovaratelju Osiguranje od automobilske odgovornosti Opći uvjeti za osiguranje troškova pravne zaštite Posebni uvjeti za osiguranje vozača Uvjeti osiguranja UNIQA S.O.S. za pomoć na cesti Uvjeti za djelomično kasko osiguranje uz obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti Posebni uvjeti Autopass Uvjeti AO (novi standardi) Posebni uvjeti za osiguranje osoba od nezgode za vrijeme upravljanja i voznje motornim vozilom Posebni uvjeti za osiguranje osoba od nezgode za vrijeme upravljanja i voznje motornim vozilom Informacije o obradi podataka Klauzula – zastita bonusa Kontakt Siguran klik d.o.o. Vlaška 63 10 000 Zagreb E-mail: info@osiguraj.me Tel: +385 1 8000 816 Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-12/2243 Temeljni kapital: 100.000,00 kuna Matični broj: 081038068 OIB: 44798387732 Članovi uprave: Anamarija Šandor
Open chat
Pozdrav 👋
Kako Vam mogu pomoći?