Informacije za ugovaratelja

Uniqa osiguranje

Ugovaranjem osiguranja preko internetske stranice www.osiguraj.me smatra se da ste kao korisnik u potpunosti upoznati i suglasni sa dolje prikazanim informacijama za ugovaratelja.

automobile-insurance-policy-1_640