Osiguranje vam mora popraviti auto nakon nesreće – čak i ako je došlo do “totalne štete”

Osiguranje vam mora popraviti auto nakon nesreće – čak i ako je došlo do “totalne štete”

Totalna šteta na autu

Ako vam je u posljednjih nekoliko oluja nastradao automobil, ili vam se dogodila nezgoda na putu do mora sigurno ste imali posla s osiguranjem vozila. I oni su vam, gotovo je sigurno, ponudili nagodbu, u kojoj dobijete neki novac za popravak automobila odmah, ili – ako imate vremena čekati, možda tek usput spomenuli kako će platiti popravak automobila u vozno, ako ne originalno stanje.

I to nije u redu.

Procjenu štete radite kod svog servisera ili u ovlaštenom uredu za osiguranje

Kao što znate iz iskustva, nakon nezgode vaše vas je osiguranje poslalo na procjenu štete u njihov servis ili kod njihovog vještaka. Nemate zakonsku obavezu ići na procjenu štete u servis ili kod vještaka odgovornog osiguratelja.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u svojim smjernicama navodi kako: „.. Oštećena osoba, odnosno osiguranik može slobodno izabrati gdje će popraviti svoje vozilo i na temelju računa popravka vozila koji mu je izdala izabrana radionica u kojoj je izvršen popravak potraživati isplatu naknade štete odnosno naknade iz osiguranja…“.
I sudska praksa ide u navedenom smjeru.

Istu stvar kaže i AZTN: ” oštećenik ima pravo samostalno odabrati auto servisnu radionicu neovisno o tome je li riječ o je uvrštena u mrežu ugovornih servisa ili ne…”.

Zašto? Osiguranja će se svojski potruditi isplatiti vam što je manje moguće novca, pa će često napisati “totalnu štetu” kako bi izbjegli značajno skuplji popravak automobila koji se još uvijek može popraviti.

Čak i kod totalne štete auto se često može popraviti

Totalna šteta je oštećenje vozila u slučaju kad je popravak ekonomski neisplativ ili tehnički neizvediv ili kad su troškovi popravaka vozila jednaki ili veći od 75% tržišne vrijednosti vozila.

Čak i kod „totalne štete“ koje je procijenilo osiguravajuće društvo slobodno zatražite izračun i kalkulaciju štete od svog majstora ili ovlaštenog servisa za marku vozila, neovisnog procjenitelja ili sudskog vještaka koji će vam potvrditi radi li se „totalnoj šteti“.

Osiguravajuća društva često govore da se radi o „totalnoj šteti“ kako ne bi morali podmiriti stvarnu štetu u velikom novčanom iznosu nakon popravka vozila, odnosno često je vozilo u totalnoj šteti ipak za popravak.

Kako prijaviti štetu

Ako vozilo nije u voznom stanju kontaktirajte „šlep“ službu (imate pravo na naknadu tog troška) koji će vozilo odvesti do vašeg majstora. Koji vam može napraviti procjenu štete i pomoći da podnesete zahtjev osiguravatelju „krivca“

Zahtjev poslan uz pomoć svog majstora, garancija je da će osiguranje prihvatiti kalkulaciju ili dodatno poslati svog procjenitelja na izvid štete.

Štetu možete prijaviti online, putem e-maila, a neki osiguravatelji imaju i aplikacije za prijave štete. Kod prijave štete priložite fotografije vozila, fotografije sa mjesta nesreće, europsko
izvješće ili zapisnik policije, (pred)račun popravka vozila ili mišljenje neovisnog vještaka.
Koje su obveze osiguranja

Osiguranje „krivca“ dužno vam je u roku od 60 dana od dana primitka odštetnog zahtjeva utvrditi pravnu osnovanost i visinu toga zahtjeva, te dostaviti obrazloženu ponudu prema iznosu štete iz vašeg zahtjeva.

I tu kreću problemi.

Odgovorni osiguratelj često osporava satnicu servisa, kažu kako to “neće platiti ” i upućuje vas u jeftinije servise za što nemaju nikakve pravne osnove. Dapače, to je protuzakonito, jer osiguratelj mora taj trošak podmiriti u cijelosti.

I ne samo to.

Imate pravo na zamjensko vozilo

Trebate sklopiti ugovor o najmu vozila, spremiti račune i platiti ih, a vaše osiguranje ili osiguranje „krivca“ taj je trošak dužno podmiriti jer predstavlja štetu. Ako vaš majstor ima zamjensko vozilo, može vam isto dati na korištenje, a taj trošak treba podmiriti osiguranje „krivca“

Nakon popravka vozila preuzmite svoje vozilo i e-mailom javite osiguranju „krivca“ da su dužni platiti račun popravka u cijelosti zajedno sa svim ostalim zahtjevima

Imate pravo na naknadu za umanjenu vrijednost vozila

Umanjena vrijednost vozila je razlika između tržišne vrijednosti vozila prije i nakon nezgode, odnosno nakon popravka vozila. Izračun umanjene vrijednosti možete napraviti kod neovisnog procjenitelja ili sudskog vještaka, pa taj iznos potraživati od osiguravajućeg društva u obvezi plaćanja štete.

Što ako odgovorni osiguravatelj ne isplati štetu u cijelosti

Naravno, može se zaista dogoditi da odgovorni osiguratelj ne isplati u cijelosti štetu po računu popravka. Jedino što možete napraviti je pokrenut sudski postupak protiv osiguratelja. To će možda trajati neko vrijeme, i uključuje troškove odvjetnika, ali sudska praksa je na vašoj strani i na kraju ćete dobiti svoj novac.

Za početak, prijavite ga:

HANFI na e-mail adresu potrosaci@hanfa.hr
na adresu udruge za zaštitu potrošača HUZP@ZG.T-COM.HR
i Hrvatskoj Udruzi Auto Servisera koji vam mogu pomoći oko naplate štete putem suda

Mijenja se Zakon o obveznim osiguranjima u prometu

Kako bi se ubuduće izbjeglo ovo iskorištavanje rupa u zakonu od strane osiguranja, Hrvatska Udruga Auto Servisera lobirala je i pokrenula izmjenu i nadopunu zakona koji navodi samo kako je odgovorni osiguratelj dužan oštećeniku u roku od 60 dana dostaviti obrazloženu ponudu za naknadu štete.

Naravno, to za osiguranje znači jedno (oni rade procjenu štete i odrede iznose naknada), a zapravo bi trebalo biti drukčije – vi radite procjenu štete kod neovisnih vještaka ili u servisu, i njima samo podnosite troškove, koje oni mogu utvrditi opravdanim ili pokrenuti istragu.

Nove izmjene zakona jasnije omogućavaju oštećenima da u postupku pred odgovornim osigurateljem ima pravo priložiti nalaz i mišljenje neovisnog vještaka, a u slučaju prometne nesreće nastale upotrebom vozila i ponudu servisne radionice za popravak štete, a koje je osobno izabrala.

Ako sve prođe kako treba, ovako izmjenjeni zakon stupit će na snagu u 9. mjesecu.

Vaše je zakonsko pravo:

procjena štete od zaposlenika osiguravajućeg društva u obvezi plaćanja štete, odugovlačenje sa procjenom štete,
nuđenje izvansudske nagodbe u iznosima višestruko manjima od stvarne štete bez potrebnog PDV-a,
usmjeravanje popravka vozila u auto servisne radione koje nisu izbor oštećenika,
odugovlačenje preko 60 dana za plaćanje nespornog dijela štete,
neplaćanje računa popravka u cijelosti,
izbjegavanje plaćanja troškova zamjenskog auta
izbjegavanje plaćanja naknade za umanjenu vrijednost vozila

Budite svjesni svojih prava i naravno, vozite skoncentrirano i pažljivo, jer prema statistikama MUP-a, prometne nesreće “vrebaju” na krajnje neočekivanim dijelovima puta.

...ima još zanimljivosti

Open chat
Pozdrav 👋
Kako Vam mogu pomoći?