Usporedba obvezno i dopunsko zdravstveno osiguranje

Usporedba obvezno i dopunsko zdravstveno osiguranje

Ako nemate pravo na besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje, vjerojatno vas zanima po čemu se ono uopće razlikuje od obveznog i koje povlastice dobivate.

Pogledajte kako vam dopunsko zdravstveno, uz obvezno zdravstveno osiguranje, olakšava liječenje i participaciju.

Obvezno zdravstveno osiguranjeDopunsko zdravstveno osiguranje
UključujeDva osnovna prava: pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na novčane naknade. 
Pravo na zdravstvenu zaštitu uključuje:
pravo na primarnu zdravstvenu zaštitupravo na bolničku zdravstvenu zaštitupravo na specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitupravo na lijekove koji su utvrđeni osnovnom i dopunskom listom lijekova HZZO-apravo na dentalna pomagala koja su utvrđena osnovnom i dopunskom listom dentalnih pomagala HZZO-apravo na ortopedska i druga pomagala koja su utvrđena osnovnom i dopunskom listom ortopedskih i sličnih pomagala HZZO-apravo na zdravstvenu zaštitu u drugim državama članicama i trećim državama
Pravo na novčanu naknadu uključuje:
naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad zbog korištenja zdravstvene zaštitenovčanu naknadu zbog nemogućnosti obavljanja poslova na temelju kojih se ostvaruju drugi primici od kojih se utvrđuju drugi dohoci, sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranjanaknadu za troškove prijevoza u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranjanaknadu za troškove smještaja jednom od roditelja ili osobi koja se skrbi o djetetu za vrijeme bolničkog liječenja djeteta
pravo na pokrivanje troškova zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (privatne osiguravajuće kuće imaju opcije koje pokrivaju i doplate za lijekove s dopunske listepravo na preglede i izdane recepte za lijekove u primarnoj zdravstvenoj zaštiti bez plaćanja participacijepravo na pokrivene troškove: bolničkog liječenja,specijalističkih pregleda i dijagnostikeortopedskih i drugih pomagaladentalne zdravstvene zaštite i protetikefizikalne rehabilitacije, kad tu zdravstvenu zaštitu koristite temeljem uputnice HZZO-a i u ustanovama koje imaju sklopljen ugovor s HZZO-om
UvjetiPrebivalište u RH ili udovoljavanje nekim od gore navedenih uvjeta za stranceNavršenih 18 godina te postojeće obvezno zdravstveno osiguranje (za maloljetne građane dopunsko zdravstveno vrijedi automatski) – ova točka vrijedi SAMO za HZZO (kod privatnih osiguravajućih kuća mogu se osigurati i osobe od 0 do 17 godina starosti.
Obveza ugovaranjaObvezno za sve osobe koje spadaju u gore navedene kategorijeDobrovoljno 
OsiguravateljHZZOHZZO i osiguravajuće kuće
PrimjenaVrijedi samo za javne (državne) ustanove i kod doktora koji imaju ugovor s HZZO-omVrijedi samo za javne (državne) ustanove i kod doktora koji imaju ugovor s HZZO-om
CijenaBesplatno (za osobe koje odgovaraju gore navedenim uvjetima)U 2023. godini, 111,49 EUR (840,00 kn) godišnje za HZZO, no jeftinije kod privatnih osiguravajućih kuća
💡 Dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva troškove nastale korištenjem zdravstvenih usluga prema uputnicama izdanim od strane liječnika. Ako imate samo obvezno zdravstveno osiguranje, a ne i dopunsko, morat ćete platiti participaciju u visini do čak 20% pune cijene zdravstvene usluge.

1. Ugovaranje s HZZO-m ili osiguravajućim kućama

Dopunsko zdravstveno osiguranje možete ugovoriti i s osiguravajućim kućama, a ne samo HZZO-m. Pa, što odabrati?

Obje opcije imaju svoje prednosti i nedostatke: 

  • HZZO ne pokriva lijekove s B liste
  • HZZO dopunsko osiguranje je često skuplje od privatnih dopunskih osiguranja za sve mlađe od 65 godina 
  • HZZO ima istu premiju i isto pokriće za sve – nudi iste povlastice te nema dodatnih mogućnosti
  • HZZO nema popust za plaćanje odjednom, za razliku od većine privatnih osiguravajućih kuća.
  • HZZO ima samo fizičku iskaznicu, dok većina osiguravajućih kuća ima i digitalnu iskaznicu, a račune šalju i e-mailom
  • HZZO ne šalje uplatnice niti poštom niti e-mailom, samo ćete jednom godišnje dobiti papir s podacima o plaćanju 

VAŽNA napomena:

Većina osiguranika ne čita sitna slova iz uvjeta ugovaranja, zato je kompare.hr tu. Osoba može zatražiti raskid HZZO police ili može dati izjavu za neproduljenje police.

Ako osoba traži raskid ugovora, HZZO će ga raskinuti 3 mjeseca od dana slanja zahtjeva, ali može naplatiti razliku između štete i premije za vrijeme otkaznog roka.

Ako osoba traži neproduljenje, polica će se raskinuti s datumom skadence (jedan dan prije datuma koji je na polici naznačen kao početak osiguranja). Osoba će do tog datuma moći koristiti policu, imat će sva prava po njoj i morat će je plaćati do tog datuma te neće imati penala za raskid.

2. Ugovaranje dodatnog zdravstvenog osiguranja

Osim dopunskog osiguranja, možete ugovoriti i treći tip zdravstvenog osiguranja – tzv. dodatno zdravstveno osiguranje (ZO). 

Za razliku od dopunskog, viši standard zdravstvene zaštite vrijedi za privatne doktore i ustanove te vam pruža potencijalno bržu i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu. Osim sistematskih pregleda, polica dodatnog osiguranja može uključivati pokrića za određene specijalističke preglede, dijagnostiku i laboratorij. Uz to, ovisno o polici osiguranja koju ugovorite, mogu vam biti pokriveni čak i mali operativni zahvati i ambulantna fizikalna terapija.

...ima još zanimljivosti

Open chat
Pozdrav 👋
Kako Vam mogu pomoći?